Основні напрямки вдосконалення організації праці

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

організаційна система, наукова організація, праця, умови праці, organizational system, scientific organization, work, working conditions

Бібліографічний опис

Стенічева І. Б. Основні напрямки вдосконалення організації праці / І. Б. Стенічева, Ю. В. Мерлай // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 124-126.