Становлення та діяльність дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем (30-ті – 90-ті рр. XX ст.)

dc.contributor.authorБайдак, Леонід Андрійовичuk
dc.date.accessioned2015-10-01T11:16:15Z
dc.date.available2015-10-01T11:16:15Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstractДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Харків, 2014. Дисертаційна робота є комплексним дослідженням, присвяченим висвітленню основних етапів наукової діяльності дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих прісноводних екосистем впродовж 1930–1990 рр. Показано процес формування наукового колективу, який першим у межах Радянського Союзу та одним з перших у світі розпочав дослідження трансформації прісноводних екосистем, що є актуальним у сучасних умовах стрімкого погіршення стану водних екосистем. Вперше запропонована періодизація становлення і розвитку дніпропетровської гідробіологічної школи, виділено чотири основні періоди. Виявлено, що різні періоди розвитку лідерами дніпропетровської гідробіологічної школи були такі видатні вчені, як Д. О. Свіренко (1927–1941 рр.), Г. Б. Мельников (1944–1973 рр.), А. І. Дворецький (з 1976 р.). Показано, що початковий період наукової діяльності видатного вченого-гідробіолога, полярника, академіка П. П. Ширшова мав вагомий вплив на становлення наукового світогляду вченого в майбутньому. Окреслено основні теоретичні й практичні надбання вчених, одержані при дослідженні Каховського і Дніпродзержинського водосховищ на Дніпрі, річок Донбасу і Приазов’я, водоакумулюючих водосховищ Криму, водних екосистем Придніпров’я. Окреслені новаторські напрями наукових досліджень, започатковані науковцями гідробіологічної школи, зокрема, дослідження розвитку технічної, космічної гідробіології та прісноводної радіоекології в Україні.uk
dc.description.abstractThesis for the degree of candidate of historical sciences, specialty 07.00.07-History of Science and Technology. - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv,2014. The thesis is a complex research, devoted to coverage of the main stages of scientific Dnepropetrovsk hydrobiological school: a study of man-caused transformed freshwater ecosystems throughout the 1930 – 1990s. The work reflects the process of the research team formation. For the first time the periodization of formation and development of the Dnepropetrovsk hydrobiological school is proposed and four main periods are highlighted. It is revealed that such recognized scholars as D.A. Svirenko (1927–1941), G.B. Melnikov (1944–1973) A.I. Dvoretsky (from 1976) were leaders of Dnepropetrovsk hydrobiological school at different periods of its development. It is shown that the initial period of the scientific work of the famous scientisthydrobiologist, polar, academician P.P. Shirshov had a significant influence on the formation of a scientific outlook of the scientist in the future. The basic theoretical and practical achievements received by scientists in the study of Kakhovskoe and Dniprodzerghinskoe reservoirs located upon the Dnieper river; rivers of Donbass and Pryazov’ye, water-accumulating reservoirs of the Crimea, water ecosystems of Prydnieprov’ye are outlined. Innovative areas of research, started by scientists from the hydrobiological school, in particular, the study of technical, space hydrobiology and freshwater radioecology in Ukraine are designated.en
dc.identifier.citationБайдак Л. А. Становлення та діяльність дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем (30-ті – 90-ті рр. XX ст.) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. істор. наук : спец. 07.00.07 : захищена 17.09.15 / Леонід Андрійович Байдак ; наук. керівник Дворецький А. І. ; Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – 220 с. – Бібліогр.: с. 172-220. – укр.uk
dc.identifier.urihttps://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/17175
dc.language.isouk
dc.publisherДніпропетровський державний аграрно-економічний університетuk
dc.subjectгідробіологіяuk
dc.subjectнаукова школаuk
dc.subjectбіографістика вченихuk
dc.subjectрозвиток гідробіологіїuk
dc.subjectдніпропетровська гідробіологічна школаuk
dc.subjectСвіренко Дмитро Онисифоровичuk
dc.subjectШиршов Петро Петровичuk
dc.subjectдисертаціїuk
dc.subjecthydrobiologyen
dc.subjectscientific schoolen
dc.subjectscientists biograficaen
dc.subjectdevelopment of Hydrobiologyen
dc.subjectDnepropetrovsk hydrobiological schoolen
dc.subjectSvirenko D. O.en
dc.subjectShirshov P. P.en
dc.subject.udc574.5/.6 (477.63)(09)
dc.titleСтановлення та діяльність дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем (30-ті – 90-ті рр. XX ст.)uk
dc.title.alternativeFormation and activity of the Dnepropetrovsk hydrobiological school: a study of man-caused transformed freshwater ecosystems (30-90s of XX century)en
dc.typeThesisen
thesis.degree.advisorДворецький Анатолій Івановичuk
thesis.degree.committeeMemberСкляр Володимир Миколайовичuk
thesis.degree.committeeMemberБреславський Дмитро Васильовичuk
thesis.degree.committeeMemberГутник Марина Валеріївнаuk
thesis.degree.departmentСпеціалізована вчена рада К 64.050.16uk
thesis.degree.discipline07.00.07 – історія науки і технікиuk
thesis.degree.grantorНаціональний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"uk
thesis.degree.levelкандидатська дисертаціяuk
thesis.degree.nameкандидат історичних наукuk

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 4 з 4
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
titul_dysertatsiia_2015_Baidak_Stanovlennia.pdf
Розмір:
16.24 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Титульний лист, зміст
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
literatura_dysertatsiia_2015_Baidak_Stanovlennia.pdf
Розмір:
156.05 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Список використаних джерел
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
vidhuk_Hamaliia_V_M.pdf
Розмір:
28.42 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Відгук
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
vidhuk_Tverytnykova_O_Ye.pdf
Розмір:
53.78 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Відгук
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
11.23 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: