Feature-oriented process optimizations

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

ORCID

DOI

doi.org/10.20998/2079-004X.2021.2(4).04

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

The example of structural and parametric optimization of the functionally-oriented technological process machining of mold’s parts is described in the article. The most essential criteria of optimization are wearproofness, fatigue strength, contact stiffness and corrosion resistance of production. In the article the brought methodology over of researches and algorithm of optimization.
У статті наведено приклад конструктивної та параметричної оптимізації функціонально-орієнтованого технологічного процесу обробки деталей прес-форми. Найважливішими критеріями оптимізації є зносостійкість, втомна міцність, контактна жорсткість і корозійна стійкість виробництва. У статті наведено методологію досліджень та алгоритм оптимізації.

Опис

Ключові слова

functionally-oriented technological process, optimization, wear resistance, residual stress, contact stiffness, corrosion resistance, coefficient of friction, CAF-system, функціонально-орієнтований технологічний процес, оптимізація, зносостійкість, залишкові напруження, контактна жорсткість, корозійна стійкість, коефіцієнт тертя, CAF-система

Бібліографічний опис

Stupnytskyy V. Feature-oriented process optimizations / V. Stupnytskyy // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Технології в машинобудуванні = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Techniques in a machine industry : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – № 2 (4). – С. 25-39.