Distance learning - new opportunities

Ескіз недоступний

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Панов А. М.

Анотація

It describes the current conditions of human survival and shows the use of distance education to acquire new knowledge and successful career advancement.
Наведено характеристику сучасних умов виживання людей та показано використання дистанційної освіти, щодо опанування нових знань та успішного просування у кар'єрі.

Опис

Ключові слова

disease, risk, job, ризик, захворювання, праця

Бібліографічний опис

Berezutskyi V. Distance learning - new opportunities / V. Berezutskyi, J. Luftman // Безпека людини у сучасних умовах : зб. доп. 12-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та 144-ї Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 3-4 грудня 2020 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 12th Intern. Sci. and Methodological Conf., 144 Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 3-4, 2020 / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Панов А. М., 2020. – С. 103-105.