Про магнітні параметри масивних феромагнітних тіл

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Analytical dependences, describing influencing of current flowing on material metallic bodies, are explored and specified, on their magnetized, and on the magnetic parameters of the field appearing around, and also influences of geometrical sizes of the given bodies are set on these parameters.
Досліджені й уточнені аналітичні залежності, що описують вплив струму, що протікає по матеріальних металевих тілах, на їхню намагніченість і на магнітні параметри поля, що утвориться навколо, а також встановлено вплив геометричних розмірів даних тіл на ці параметри.

Опис

Ключові слова

магнітні поля, векторний потенціал, намагніченість, магнітні параметри поля, щільність струму, дефектоскопія

Бібліографічний опис

Придубков П. Я. Про магнітні параметри масивних феромагнітних тіл / П. Я. Придубков, І. В. Хоменко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 59 (1032). – С. 147-153.