Роль і місце українського письменника Сергія Пилипенка в діяльності газети «Селянська правда»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

українська історія, україномовна преса, боротьба українського народу

Бібліографічний опис

Білас Ю. В. Роль і місце українського письменника Сергія Пилипенка в діяльності газети «Селянська правда» [Електронний ресурс] / Ю. В. Білас ; наук. керівники І. В. Дворкін , В. М. Скляр // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 18-19 квітня 2024 р. / гол. ред. А. В. Кіпенський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків : НТУ "ХПІ", 2024. – С. 76-78.