Використання STEM-освіти для вдосканалення рівня професійної відповідальності серед студентів-магістрів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

особистість фахівця, освітній процес, інноваційні технології, компетентність фахівця, психологічна допомога студентам

Бібліографічний опис

Квасник О. В. Використання STEM-освіти для вдосканалення рівня професійної відповідальності серед студентів-магістрів / О. В. Квасник, Х. І. Ковтун, О. А. Костенко // Наукова школа академіка Івана Зязюна у працях його соратників та учнів : матеріали 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 травня 2019 р. / заг. ред. О. Г. Романовський ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 166-168.