Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: теоретико-правове переосмислення

Ескіз недоступний

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

фінансова безпека, економіка України, євроінтеграція

Бібліографічний опис

Ковальчук А. Ю. Забезпечення фінансово-економічної безпеки України: теоретико-правове переосмислення [Електронний ресурс] / А. Ю. Ковальчук, М. С. Ковальчук // Слобожанські наукові читання: соціально-економічні та гуманітарно-правові виміри : [матеріали] Всеукр. наук.-практ. конф. [студентів та аспірантів], 17-18 жовтня 2023 р. / ред. кол.: Н. С. Краснокутська [та ін.] ; відп. за вип. Н. М. Волоснікова ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – С. 128-131.