Хлоридно-сульфатні електроліти для осадження покрить золотом і сплавом золото-мідь

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Робота присвячена розробці неціанідних електролітів для осадження покрить золотом і його сплавами з міддю на різні метали: срібло, мідь, нікель, кобальтохромовий і нікельхромовий сплави. Пропонується використовувати на практиці нетоксичні кислі хлоридно-сульфатні електроліти золочення, що дозволяють одержувати якісні напівблискучі покриття.
This work is devoted to development of cyanideless electrolytes for covering of different metals: silver, copper, nickel, cobalt-chromium and nickel-chromium alloys with gold and gold-copper alloy plating. It is offered to use in practice nontoxic acid chloride-sulphate gilding electrolytes, which allow receiving qualitative semi-brilliant plating.

Опис

Ключові слова

покриття гальванічні, поляризація, струм електричний, золочення

Бібліографічний опис

Смірнова О. Л. Хлоридно-сульфатні електроліти для осадження покрить золотом і сплавом золото-мідь / О. Л. Смірнова, Б. І. Байрачний, А. Ю. Ніконов // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 15. – С. 94-97.