Установки сонячного гарячого водопостачання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

енергоефективність, теплова енергія, сонячні колектори, водонагрівачі, температура, коливання

Бібліографічний опис

Стасов В. А. Установки сонячного гарячого водопостачання / В. А. Стасов, Т. І. Храмова, С. С. Кривоніс // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали 18-ї регіональної наук. студ. конф., 17-18 квітня 2019 р. / орг. ком. А. П. Марченко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 81.