Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. Частина 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Збірник містить тези доповідей студентів і аспірантів – учасників щорічної Міжнародної науково-теоретичної конференції, присвяченої актуальним проблемам гуманітарної підготовки майбутніх фахівців, які становитимуть інтелектуальну еліту та впливатимуть на подальший розвиток економіки, соціальної та культурної політики своїх країн. Для студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто досліджує злободенні історичні, філософські, психолого-педагогічні, морально-етичні, політико-правові, мовознавчі, соціально-економічні проблеми сучасного українського суспільства.

Опис

Ключові слова

конференції НТУ "ХПІ", праці вчених НТУ "ХПІ", гуманітарно-технічна еліта, філософська думка, світова філософія, історія України, традиції України, духовна культура, педагогіка лідерства, конференція з гуманітарної підготовки фахівців

Бібліографічний опис

Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : тези доп. Міжнар. наук.-теорет. конф. студ. і аспірантів, 19-20 квітня 2016 р. : у 3 ч. Ч. 1 / ред. кол. Є. І. Сокол [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 250 с.