Харківський вчений, педагог – М. С. Бокаріус

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

пам’ять людства, біографія, наукова діяльність, медичний факультет, судово-медична експертиза, криміналістична експертиза, судова медицина

Бібліографічний опис

Цебренко А. В. Харківський вчений, педагог – М. С. Бокаріус / А. В. Цебренко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19-20 квітня 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 3 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 93=-94.