Техніка публічного виступу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Опис
Ключові слова
публічний виступ, ораторське мистецтво, оратор, промова, усне мовлення, інверсія, градація, голосова техніка
Бібліографічний опис
Грушко В. Техніка публічного виступу / В. Грушко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доповідей Міжнар. наук.-теор. конференції студентів і аспірантів, 2–3 квітня 2013 р.: у 2 ч. – Ч. 2. - Харків: НТУ «ХПІ», 2013. - С. 112-114.