Вплив вмісту молібдену на експлуатаційні характеристики тернарного сплаву

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Херсонська державна морська академія

Анотація

Опис

Ключові слова

гальванохімічна технологія, тугоплавкий компонент, молібдат-іони, електроліти

Бібліографічний опис

Вплив вмісту молібдену на експлуатаційні характеристики тернарного сплаву / Ю. І. Сачанова [та ін.] // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті = Modern information and innovation technologies in transport (MINTT-2019) : зб. матеріалів 11-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 28-30 травня 2019 р. / орг. ком.: В. В. Чернявський [та ін.] ; Херсон. держ. морська акад. – Херсон : ХДМА, 2019. – С. 415-416.