Напрямки підвищення функціонування фінансового ринку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

фінанси України, світовий фінансовий ринок, реальний сектор економіки, фінансова система, макрорегулятор фінансового ринку, фондові ринки, цінні папери, фінансові конгломерати, сек'юритизація фінансових продуктів, транснаціональний капітал

Бібліографічний опис

Гельман В. М. Напрямки підвищення функціонування фінансового ринку України / В. М. Гельман, В. І. Одинець // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 226-228.