Універсальний пристрій для транспортування вантажів та людей

Ескіз недоступний
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Анотація
Універсальний засіб для транспортування вантажів та людей містить каркас саней з полозами, сидіння, брезент, ремені кріплення, гумові колеса, розташовані на боці, протилежному полозам. Полози виконані з можливістю додаткового розсування. Дишло, розташоване з можливістю оберту на 180 градусів. Брезент використано для створення тенту.
Опис
Ключові слова
патент, корисна модель, бойові матеріали, військова техніка, брезент, універсальні сані
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 111318 Україна, МПК B62C 1/02 (2006.01) B62C 1/04 (2006.01). Універсальний пристрій для транспортування вантажів та людей / Березуцький В. В., Максименко О. А., Максименко М. С. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2016 03890 ; заявл. 11.04.2016 ; опубл. 10.11.2016, Бюл. № 21. – 2 с. : іл.