Совершенствование конструкции упорных центров с целью повышения точности установки прокатных валков при шлифовании

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У статті досліджується вплив конструкції упорних центрів, та швидкості обертання виробу на точність установки прокатного валка під час шліфування. Запропонована нова конструкція біметалічного упорного центра. Проведено експериментальні дослідження впливу режиму роботи на стійкість центрів та на похибку установки валків при шліфуванні.
In this article investigated influence of the dead centre design, and velocity of work piece rotation on the positional location accuracy of mill rolls during grinding operation. New design of dead centre for heavy grinding machine is proposed. Experimentally tested how operating conditions influence efficient life of dead centers and work piece setting error.

Опис

Ключові слова

круглошлифовальные станки, центровые отверстия, частота вращения детали, образование задиров, перегрев

Бібліографічний опис

Пермяков А. А. Совершенствование конструкции упорных центров с целью повышения точности установки прокатных валков при шлифовании / А. А. Пермяков, А. А. Жижев // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технологии в машиностроении. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 41. – С. 8-13.