Выбор инструментария для формальной спецификации информационных систем в нотации Z

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У статті наведений огляд програмних засобів, що підтримують метод формальної специфікації – Z, розглянуті основні властивості та характеристики програмного інструментарію, наведені рекомендації щодо вибору того чи іншого програмного засобу.
In this article the review of program tools for support of language of the formal specification Z is resulted. In addition, the basic criteria of choice and functionality of the considered software are considered. In the article the recommendations on the choice of the most comfortable program instrument are given.

Опис

Ключові слова

W-логика, объектно-ориентированное программирование, системные требования, семантические правила

Бібліографічний опис

Старусев О. Г. Выбор инструментария для формальной спецификации информационных систем в нотации Z / О. Г. Старусев // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Информатика и моделирование. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2004. – № 46. – С. 86-89.

Зібрання