Новий підхід до підвищення ефективності масовіддачі в роторному масообмінному апараті

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті показаний та експериментально апробований новий підхід до підвищення ефективності масовіддачі в газовій фазі роторного масообмінного апарата. Підхід полягає в секціонуванні ротору апарата на порожню заповнену насадкою зони. Приведені результати постановчих експериментів показують адекватність та перспективність запропонованого підходу.
The article shown and experimentally tested a new approach to increase mass transfer efficiency in the gas phase in rotor mass transfer apparatus. The approach consists in partitioning rotor of the apparatus on empty and filled packed bed areas. The results of experiments show the adequacy of the stage and prospects of the proposed approach.
Опис
Ключові слова
масообмінне обладнання, протитечійний апарат, масовіддача, секціонування контактного пристрою, rotary masoobminnyy apparatus, mass returns, gas phase, increasing efficiency, sectioning pin device
Бібліографічний опис
Лазненко Д. О. Новий підхід до підвищення ефективності масовіддачі в роторному масообмінному апараті / Д. О. Лазненко, С. В. Сидоренко, С. О. Конєв // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 1. – С. 104-108.
Зібрання