Аналіз базових державних стандартів з електротехніки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

На підставі системного підходу проведений аналіз базових стандартів з електротехніки, що визначають її основні поняття та терміни. Виявлено, що стандарти не корелюють між собою, а у деяких випадках і суперечать один одному, найбільш загальні поняття не містять якісного визначення. Зроблений висновок, що структуру, зміст, дефініції базових стандартів треба переробити так, щоб вони відповідали сучасному стану розвитку електротехніки. Викладені вимоги до дефініцій термінів та понять.
Base electric engineering standards that define general notions in electric engineering are analyzed on the basis of system approach. Conclusion is made that the standards insufficiently correlate with each other, many statements lacking qualitative components and some definitions not only mismatching their essence but also contradicting each other. Terminology and terms definitions specifications are stated. The base standards need changing in structure, wording, and definition content to meet the state-of-the-art requirements of electric engineering advancement.

Опис

Ключові слова

електротехніка, ДСТУ 2815-94, ДСТУ 2843-94, ДСТУ 3120-95, базові стандарти, electric engineering standards, general notions, terminology specifications

Бібліографічний опис

Латинін Ю. М. Аналіз базових державних стандартів з електротехніки / Ю. М. Латинін, В. І. Мілих // Електротехніка і Електромеханіка = Electrical engineering & Electromechanics. – 2003. – № 3. – С. 77-81.