Моделювання руху рідкого металу в зварювальній ванні

Ескіз недоступний

Дата

2020

DOI

doi.org/10.15407/emodel.42.01.051

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавничий дім "Академперіодика"

Анотація

У тривимірній постановці розвʼязано задачу про рух розплавленого металу у зварювальній ванні в процесі електродугової зварки. Досліджено швидкості потоків рідкого металу в розплаві ванни. Використано тетраедральні кінцеві елементи. Дискретизацію рівнянь Навʼє—Стокса за координатами в просторі проведено за схемою Гальоркіна з аналітичним інтегруванням за обʼємом елемента. Для розвʼязання нестаціонарної задачі використано зворотну схему Ейлера. Наведено чисельні результати.
The problem of the movement of liquid metal in a welding pool in arc welding process is solved in three-dimensional formulation. The velocities of liquid metal flows in the bath melt were investigated. Tetrahedral finite elements are used. Discretization of Navier-Stokes equations by coordinates in space is carried out according to the Galerkin scheme with analytical integration along the element's volume. The Eulerian inverse scheme is used to solve the nonstationary problem. Numerical results are presented.

Опис

Ключові слова

електродугова зварка, розплав, метод кінцевих елементів, схема Гальоркіна, тривимірні задачі, дискретизація, нагрівання, melt, welding pool, Navier-Stokes equations, finite element method, Galerkin scheme, three-dimensional problem

Бібліографічний опис

Іглін С. П. Моделювання руху рідкого металу в зварювальній ванні / С. П. Іглін, В. В. Дмитрик, В. Ю. Скульський // Електронне моделювання = Electronic modeling. – 2020. – Т. 42, № 1. – С. 51-71.