Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

розвиток економіки, реформа, фінансова діяльність, підприємство, economic development, reform, financial activity, enterprise

Бібліографічний опис

Яковенко С. Л. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні / С. Л. Яковенко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 105-107.