Навчання та праця в умовах війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Початок повномасштабного вторгнення росії на територію України порушив питання безпеки у всіх його проявах. За таких обставин повномасштабної війни забезпечення безпеки стає нагальним завданням, яке стосується не лише фізичного, а й психологічного та соціокультурного благополуччя людей.
The beginning of russia's full-scale invasion of Ukraine has raised the issue of security in all its manifestations. In such circumstances of a full-scale war, ensuring security becomes an urgent task that concerns not only the physical, but also the psychological and socio-cultural well-being of people.

Опис

Ключові слова

війна, загроза, навчання, робочі процеси, безпека, адаптація, стабільність, war, danger, education, work processes, safety, adaptation, stability

Бібліографічний опис

Резніченко А. В. Навчання та праця в умовах війни / А. В. Резніченко, В. В. Березуцький // Безпека людини у сучасних умовах [Електронний ресурс] : зб. доп. 15-ї Міжнар. наук.-метод. конф. та Міжнар. наук. конф. Європ. Асоц. наук з безпеки (EAS), 7-8 грудня 2023 р. = Human safety in modern conditions : coll. of 15th Intern. Sci. and Methodological Conf., Intern. Sci. Conf. of the Europ. Assoc. for Security (EAS), December 7-8, 2023 / відп. за вип. В. В. Березуцький ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – С. 67-68.