Парадигма організаційно-економічного механізму забезпечення фінансової стабільності банківської системи України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Визначено, що в основі формування концептуальних складових парадигми організаційно-економічного механізму забезпечення фінансової стабільності банківської системи України повинна бути реалізована сформульована самим Національним банком України теза про те, що ключовим збурюючим чинником, який впливає на стабільність банківської системи є банківські ризики, управління якими покладено в основу як макропруденційного регулювання, так і, власне, діяльності регулятора, спрямованої на забезпечення стабільності банківської системи загалом. У якості основних структурних компонент парадигми виділені: фінансова реструктуризація, визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями; управління простроченою заборгованістю; єдиний кредитний реєстр. Також рекомендовано у якості окремої складової додати відповідні інструменти з визначення ефективності регуляторної діяльності держави у вигляді відповідних кореляцій з показниками, які характеризують фінансову стабільність банківської системи, навіть за відсутності відповідних додаткових витрат на впровадження нових регуляцій.
The key disturbing factor affecting the stability of the banking system is banking risks which are entrusted to the basis of both macroprudential regulation and the activities of the regulator aimed at ensuring the stability of the whole banking system. The main structural components of the paradigm are: financial restructuring, the size of credit risk under active banking operations, which is determination by banks of Ukraine; management of overdue debts; the unique credit register.

Опис

Ключові слова

фінансова реструктуризація, кредитний ризик, прострочена заборгованість, кредитний реєстр, financial restructuring, credit risk, overdue debt, credit register

Бібліографічний опис

Погореленко Н. П. Парадигма організаційно-економічного механізму забезпечення фінансової стабільності банківської системи України / Н. П. Погореленко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 70-83.

Зібрання