Інтегрована комп'ютерна система для автоматизації розрахунків власних коливань машинобудівних конструкцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядаються особливості автоматизації проведення досліджень динаміки складних машинобудівних конструкцій. Розроблено спеціалізований інтегрований програмний засіб щодо автоматизації проведення необхідних серій розрахунків. За допомогою розробленого програмного забезпечення проведено дослідження власного спектру багатокорпусної турбіни.
The problems of automation research dynamics of complex engineering designs are considered. A specialized integrated software tool to automate the necessary series of calculations are designed. Developed software for the research spectrum of turbine own vibration was used.

Опис

Ключові слова

машинобудування, автоматизація, турбіни багатокорпусні, турбоагрегат, динаміка конструкцій

Бібліографічний опис

Красніков С. В. Інтегрована комп'ютерна система для автоматизації розрахунків власних коливань машинобудівних конструкцій / С. В. Красніков, А. А. Карпенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 37. – С. 89-93.

Зібрання