Здоровий спосіб життя очима студентів медиків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

профілактика захворювань, психологічний клімат, раціональне харчування, фізичне виховання, зміцнення здоров'я, шкідливі звички

Бібліографічний опис

Сирова Г. О. Здоровий спосіб життя очима студентів медиків / Г. О. Сирова, В. М. Петюніна, О. О. Завада // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 28-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2020, [28-30 жовтня 2020 р.] : у 5 ч. Ч. 4 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – С. 41