Базові алгоритми та основи програмування. Теорія і практика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Панов А. М.

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто основні поняття програмування та описані базові принципи розробки програмного забезпечення з використанням сучасних засобів програмування, наведено програмні реалізації практичних завдань, а також розглядаються питання алгоритмізації, типи алгоритмів і їх властивості. Призначено для студентів денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів, які вивчають мову програмування С/С++.

Опис

Ключові слова

навчальний посібник, системи числення, лінійні програми, багатовимірні масиви, перерахування, адресна арифметика

Бібліографічний опис

Тверитникова О. Є. Базові алгоритми та основи програмування. Теорія і практика : навч. посібник / О. Є. Тверитникова, В. А. Крилова, О. Г. Васильченков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Панов А. М., 2020. – 264 с.