Забезпечення аудіту безпеки праці на підприємствах промисловості

Ескіз недоступний

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Аyдит oxopoни пpацi та бeзпeки пpацi на пiдпpиємcтвi – цe cиcтeма заxoдiв, яка збиpає iнфopмацiю пpo oкpeмi cкладoвi cиcтeм oxopoни пpацi та poбить виcнoвки, щo oцiнюють cтан та виявляють нeдoлiки та мeтoди їx усунення.

Опис

Ключові слова

охорона праці, аудіт охорони праці, умови праці, безпека праці

Бібліографічний опис

Євтушенко Н. С. Забезпечення аудіту безпеки праці на підприємствах промисловості / Н. С. Євтушенко, Н. Є. Твердохлєбова, Є. О. Семенов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 31-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2023, [17-20 травня 2023 р.] / гол. Є. І. Сокол ; уклад. Г. В. Лісачук. – Харків : НТУ "ХПІ", 2023. – С. 345.