Принцип роботи електродвигуна на постійних магнітах

Ескіз недоступний

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

електричні машини, напруга, електроенергія, струм, електромагнітне поле, потужність

Бібліографічний опис

Алабова В. Ю. Принцип роботи електродвигуна на постійних магнітах / В. Ю. Алабова, Д. О. Данильченко, К. О. Мінакова // Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення : матеріали Всеукр. наук. студ. конф., 21-22 квітня 2021 р. / орг. ком.: А. П. Марченко (гол.) [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2021. – С. 101-102.