Розробка та дослідження роботи системи автоматичного керування тяговим електроприводом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розроблено структурну схему системи автоматичного керування тяговим електроприводом на основі синхронного двигуна з постійними магнітами, застосування якої дозволяє керувати рухом контактних електровозів, а також досліджено якість роботи запропонованої системи шляхом математичного моделювання в середовищі Simulink.
Were developed by structural schemes of automatic control system of traction electric drive based on a synchronous motor with permanent magnets, the use of which allows you to control the motion of electric contact locomotives, and explore quality of work of the proposed system by mathematical modeling in Simulink.

Опис

Ключові слова

мікропроцесорні системи, релейні регулятори, контактні електровози, синхронні двигуни, automatic control system, latch short-circuit, electric contact locomotive, synchronous motor

Бібліографічний опис

Савеленко І. В. Розробка та дослідження роботи системи автоматичного керування тяговим електроприводом / І. В. Савеленко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 42 (1151). – С. 76-79.

Зібрання