Формування та розвиток конкурентоспроможності персоналу підприємств в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

конкурентоспроможність, персонал підприємства, економіка, глобалізація, конкуренція

Бібліографічний опис

Юр М. В. Формування та розвиток конкурентоспроможності персоналу підприємств в сучасних умовах / М. В. Юр // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : наук. вид. : тези доп. 27-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2019, [15-17 травня 2019 р.] : у 4 ч. Ч. 3 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : НТУ "ХПІ", 2019. – С. 418.