Організація збереження, перероблення та утилізації нафтових шламів, нафтових емульсій та відпрацьованих олив

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті запропоновано способи перероблення та утилізації нафтових шламів, нафтових емульсій та відпрацьованих олив у залежності від необхідного обладнання. Коротко проведений аналітичний контроль технологічного процесу перероблення та утилізації нафтових відходів та заходи щодо охорони навколишнього середовища.

Опис

Ключові слова

способи перероблення, обладнання, технологічний процес, охорона навколишнього середовища, заходи

Бібліографічний опис

Степник В. І. Організація збереження, перероблення та утилізації нафтових шламів, нафтових емульсій та відпрацьованих олив / В. І. Степник, Р. І. Байцар // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 46. – С. 7-11.

Зібрання