Хімічна взаємодія й фазоутворення у сульфатних, нітратних, хлоридних водно-сольових системах неодиму і лужних металів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Using the complex of physical-chemical methods authors studied the nature and regularities of chemical interaction of the structural components and heterogeneous equilibrium (25 – 100 °С) in ternary water-salt systems of neodymium and IA group elements sulfates, nitrates and chlorides. A number of peculiarities and regularities of their combined interaction have been found.
Із застосуванням комплексу фізико-хімічних методів авторами вивчено природу й закономірності хімічної взаємодії структурних компонентів, гетерогенних рівноваг (25 – 100 °С) у потрійних водно-сольових системах сульфатів, нітратів, хлоридів неодиму і елементів ІА групи періодичної системи. Виявлена низка особливостей і закономірностей у їх сукупній поведінці.

Опис

Ключові слова

нанодисперсні неорганічні матеріали, фазоутворення, неодим, лужні метали, багатокомпонентні водно-сольові системи, функціональні наноматеріали

Бібліографічний опис

Хімічна взаємодія й фазоутворення у сульфатних, нітратних, хлоридних водно-сольових системах неодиму і лужних металів / Д. О. Стороженко [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 57 (1030). – С. 121-126.

Зібрання