Прогнозирование последствий пластинчатого остеосинтеза большой берцовой кости средствами конечноэлементного анализа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Наведено результати моделювання і статичного аналізу великої гомілкової кістки, що синтезована фіксатором при наявності поперечного перелому. Виконано зіставлення двох способів фіксації з точки зору сприйняття фізіологічних навантажень.
Results of modeling and static analysis of shinbone synthesized by fixer at presence of transversal fracture are submitted. Comparison of two ways of fixing is executed from the viewpoint of accepting the physiological loads.

Опис

Ключові слова

практическая хирургия, переломы конечностей, металлические приспособления, эффективность фиксации, многоплоскостная фиксация

Бібліографічний опис

Власюк А. С. Прогнозирование последствий пластинчатого остеосинтеза большой берцовой кости средствами конечноэлементного анализа / А. С. Власюк, В. Г. Сукиасов // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 42. – С. 39-47.