Вплив інфраструктури навколишньої поверхні на теплообмін і аеродинаміку конічної димової труби ТЕС

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Лідер

Анотація

Опис

Ключові слова

конічні димові труби, ТЕС, аеродинаміка димових труб, умови обтікання, теплообмін, інфраструктура ТЕС

Бібліографічний опис

Вплив інфраструктури навколишньої поверхні на теплообмін і аеродинаміку конічної димової труби ТЕС / А. А. Халатов [та ін.] // Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування : тези доп. 17-ї Міжнар. наук.-техн. конф., 27-28 квітня 2021 р. / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Лідер, 2021. – С. 62-63.