Передумови виникнення рекрутингу як інструменту з підбору персоналу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Зростання ваги людського чинника призвело до виникнення потреби у різнобічній якісній та кількісній оцінці якостей претендента. Тому класичний підбір персоналу відходить на другий план, а новітні технології витісняють попередні. Рекрутингові послуги отримують все більше розповсюдження та оволодівають новими сегментами українського ринку.
The increase in human factor importance led to arising the need in versatile quantitative and qualitative estimation of the job applicant qualities. That’s why the classical methods of personnel selection lose their significance and the most up-to-date methods supersede the previous ones. Recruitment services become even more widespread and win the new segments in the Ukrainian market.
Опис
Ключові слова
конкурентна боротьба, рекрутинг, підбір персоналу, еволюція
Бібліографічний опис
Жиляєва І. Ю. Передумови виникнення рекрутингу як інструменту з підбору персоналу / І. Ю. Жиляєва // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 59. – С. 87-95.
Зібрання