Спосіб одержання цитрату міді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДП "Український інститут інтелектуальної власності"
Анотація
Спосіб одержання цитрату міді за формулою Сu₂С₆Н₄О₇•2,5Н₂О включає стадії приготування розчинів реагентів, реакції обмінного розкладання речовин та відділення осаду кристалогідрату. Як реагенти беруть мідь вуглекислу основну та лимонну кислоту, які розчиняють у демінералізованій воді. Воду для приготування суспензії міді вуглекислої основної та розчину лимонної кислоти беруть в 0,8-1,2-кратній кількості від ваги лимонної кислоти, та піддають їх взаємодії при мольному співвідношенні 1:1. Після чого одержаний вологий осад цитрату міді піддають фільтрації та сушінню.
Опис
Ключові слова
патент, хімічні технології, органічні карбонові кислоти, розчини реагентів, хімічні реакції, лимонна кислота
Бібліографічний опис
Пат. на корисну модель 124063 Україна, МПК (2018.01) C01G 3/00 C07C 59/265 (2006.01). Спосіб одержання цитрату міді / Смірнова О. Л., Рутковська К. С. ; власник НТУ "ХПІ" (Україна). – № u 2017 06023 ; заявл. 15.06.2017 ; опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6. – 2 с.