Застосування судово-ергономічної експертизи при дослідженні порушень вимог законодавства про охорону праці в системах "людина – техніка – середовище"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

На основі узагальнення практики судово-технічних експертиз безпеки життєдіяльності та охорони праці, розглянуто деякі існуючі проблеми їх виконання при дослідженні нещасних випадків у виробничих людино-машинних системах. На основі інтеграції та диференціації знань запропонований новий вид судово-технічної експертизи – судово-ергономічна експертиза.

Опис

Ключові слова

безпека життєдіяльності, проблеми, нещасні випадки, людино-машинні системи, експертні висновки

Бібліографічний опис

Сабадаш В. В. Застосування судово-ергономічної експертизи при дослідженні порушень вимог законодавства про охорону праці в системах "людина – техніка – середовище" / В. В. Сабадаш // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 46. – С. 175-179.

Зібрання