Формування портфелю реальних інвестій фірми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

реальні інвестії, інвестиційний менеджмент, інвестиційна діяльність в Україні, економіка підприємства

Бібліографічний опис

Пасенченко Ю. А. Формування портфелю реальних інвестій фірми / Ю. А. Пасенченко, О. І. Назаренко // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 85-87.