Виявлення старту ракети-носія, за допомогою методів фрактального аналізу

Ескіз недоступний

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

Анотація

Опис

Ключові слова

іоносфера, акустико-гравітаційні хвилі, рухоме іоносферне збуреня, швидкість руху, іоносферні параметри

Бібліографічний опис

Карлов Д. В. Виявлення старту ракети-носія, за допомогою методів фрактального аналізу / Д. В. Карлов, О. Ю. Чернявський // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я = Information technologies: science, engineering, technology, education, health : тези доп. 29-ї міжнар. наук.-практ. конф. MicroCAD–2021, [18-20 травня 2021 р.] : у 5 ч. Ч. 5 / ред. Є. І. Сокол. – Харків : ВІТВ НТУ "ХПІ", 2021. – С. 86.