Формування інженерної підготки кадрів для галузі опалення та вентиляція

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

науково-технічний потеціал, кондиціонеробудування, теплотехнічне обладнання, Сребницький Б. Н., санітарно-технічний факультет, кафедра теплогазопостачання, ХІБІ

Бібліографічний опис

Ушенко П. А. Формування інженерної підготки кадрів для галузі опалення та вентиляція / П. А. Ушенко // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес. До 55 річниці першого польоту людини у космос : тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір., 19-20 квітня 2016 р., м. Харків : у 3 ч. Ч. 3 / редкол. Є. І. Сокол [та ін.]. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – С. 89-91.