Формування ризик-орієнтованого мислення студентів, які навчаються за спеціальністю "Цивільна безпека"

Ескіз недоступний

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Анотація

Концепція ризик-орієнтованого мислення студентів передбачає здатність до здійснення запобіжних дій для виключення потенційно можливих невідповідностей техногенної безпеки, аналізу всіх виявлених невідповідностей вимогам та принципам, а також здійснення дій щодо запобігання повторному виникненню ризику, що відповідають їхньому впливу.

Опис

Ключові слова

ризик-орієнтоване мислення, цивільна безпека, охорона праці, безпечні технології

Бібліографічний опис

Євтушенко Н. С. Формування ризик-орієнтованого мислення студентів, які навчаються за спеціальністю "Цивільна безпека" / Н. С. Євтушенко, Н. Є. Твердохлєбова // Охорона праці: освіта і практика. Проблеми та перспективи розвитку охорони праці : зб. наук. пр. 2-ї Всеукр. наук.-практ. конф. викладачів та фахівців-практиків та 12-ї Всеукр. наук.-практ. конф. курсантів, студентів, аспірантів та ад'юнктів, [12 травня 2022 р.]. – Львів : ЛДУ БЖД, 2022. – С. 40-41.