Маловідомі сторінки історії Харківського тракторного заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Систематизирована информация о работе Харьковского тракторного завода им. С. Орджоникидзе по производству машин специального назначения. Приведены отдельные сведения о разработчиках техники, ее научном и кадровом сопровождении.
The information about activities of the Kharkov tractor plant named after Ordzhonikidze is systematized. This information related to the special purpose machines production. The detached information about developers of the new techniques is also given. The scientific and cadre support of this development is also described.

Опис

Ключові слова

бронетехніка, танкоремонтне виробництво, швидкохідні гусеничні машини, тягачі, проектування, розробка, Харківський технологічний інститут

Бібліографічний опис

Єпіфанова Н. В. Маловідомі сторінки історії Харківського тракторного заводу / Н. В. Єпіфанова, Л. М. Бєсов // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Транспортное машиностроение. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 47. – С. 148-155.