Моделювання вартості компанії методом системної динаміки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

стратегічний менеджмент, максимізація вартості компанії, системна динаміка, імітаційні експерименти, фінансові ризики підприємства, операційні ризики підприємства, теорія ендогенного зростання

Бібліографічний опис

Гладій Г. М. Моделювання вартості компанії методом системної динаміки / Г. М. Гладій // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2012" : тр. 8-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. – С. 100-102.