Світовий досвід розвитку державних корпорацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті проаналізовано міжнародний досвід створення та розвитку державних корпорацій. З’ясовано їх основні форми та особливості діяльності в різних країнах світу.
The international experience of the formation and development of public corporations is analyzed in this paper. The basic forms and the peculiarities of their functioning in the different countries of the world are given.

Опис

Ключові слова

структури корпоративні, капітал корпоративний, економіка національна, state, corporate structures, government corporations

Бібліографічний опис

Гуцан Т. Г. Світовий досвід розвитку державних корпорацій / Т. Г. Гуцан, Є. Ю. Чекардіна // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 32-39.

Зібрання