Сучасні проблеми соціально-відповідального маркетингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядаються основні аспекти концепції соціально-відповідального маркетингу. Сформульовано основні особливості впровадження соціально-відповідального маркетингу на підприємствах України.
The basic aspects of the concept of socially-responsible marketing are considered. The basic features of introduction of is social-responsible marketing at the enterprises of Ukraine are formulated.

Опис

Ключові слова

відповідальність соціальна, бізнес, суспільство, реклама, потреби, socially-responsible marketing, social responsibility, business, requirement, society, advertising

Бібліографічний опис

Рубан В. В. Сучасні проблеми соціально-відповідального маркетингу / В. В. Рубан // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 20 (993). – С. 65-70.

Зібрання