Колебания скорости потока сепарируемой зерновой смеси на цилиндрическом виброрешете

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Розглянуто гармонічні коливання швидкості потоку зернової суміші, яка рухається по внутрішній поверхні вертикального циліндричного решета вібросепаратора. Використовуючи теорію вібророзрідження зернового шару, аналітичний розв’язок граничної задачі гідродинаміки представлено за допомогою функцій Кельвіна. Побудовано також наближений розв’язок задачі для спрощеного розрахунку швидкості потоку сепарованої суміші та продуктивності решета в виробничих умовах.
Harmonically vibrations of velocity of a flow a grain mix are considered, driven on an internal surface of a vertical cylindrical sieve of vibroseparator. Using the theory vibroliquefaction of a grain layer, the analytical solution of a regional problem of hydrodynamics is submitted with the help of Kelvin functions. The approximate solution of a problem for the simplified account of velocity of a flow separating of a mix and productivity sieve under production conditions is constructed also.

Опис

Ключові слова

вибросепаратор, математическое моделирование, кольцевой слой, вибровязкость смеси

Бібліографічний опис

Ольшанский В. П. Колебания скорости потока сепарируемой зерновой смеси на цилиндрическом виброрешете / В. П. Ольшанский, С. В. Ольшанский // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 100-108.