Кафедра "Комп'ютерне моделювання процесів та систем"

Постійне посилання зібрання

Офіційний сайт кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/cmps

Сучасна назва – кафедра "Комп'ютерне моделювання процесів та систем", попередня назва – кафедра "Cистеми і процеси управління" (від 2001), первісна назва – кафедра “Автоматичне керування рухом”(від 1964).

Кафедра “Автоматичне керування рухом” була створена на інженерно-фізичному факультеті 1 лютого 1964 року для підготовки кадрів вищої кваліфікації, які володіли б як практичною інженерною підготовкою, так і фундаментальними знаннями в галузі математики та інформаційних технологій. Протягом минулих десятиліть кафедра випустила понад півтори тисячі фахівців. Лише за останні 30 років кафедра підготувала близько 600 інженерів-механіків-дослідників, з яких кандидатами наук стали понад 100 осіб і шість осіб – докторами наук.

Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту комп'ютерного моделювання, прикладної фізики та математики Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

У складі науково-педагогічного колективу кафедри працюють: 5 докторів технічних наук, 7 кандидатів технічних наук; 4 співробітника мають звання професора, 6 – доцента.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 245
 • Документ
  Програмний засіб для аналізу роботи Spark та MapRaduce Big Data технологій
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Михайловська, Т. С.; Татарінова, Оксана Андріївна
 • Документ
  Розробка додатку для розпізнавання контурів фігури та кута її нахилу
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Хлудєєв, В. В.; Мєтєльов, Володимир Олександрович; Татарінова, Оксана Андріївна
 • Документ
  Визначення впливу коливань твелів на напружено-деформований стан у трубній дошці
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Бреславський, Дмитро Васильович; Паламарчук, П. І.
 • Документ
  Коливання та ударна міцність конструкції мультікоптерного літального апарату
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Бреславський, Дмитро Васильович; Іванченко, К. В.; Павловська, І. В.; Татарінова, Оксана Андріївна; Чистіліна, Г. В.
 • Документ
  Математична логіка, теорія алгоритмів та структури даних
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2023) Татарінова, Оксана Андріївна; Андрєєв, Юрій Михайлович
  Методичні вказівки передбачено до використання, насамперед, студентами спеціальності 122 "Комп'ютерні науки" у рамках курсу "Математична логіка, теорія алгоритмів та структури даних". Основна спрямованість курсу пов’язана з необхідністю познайомити студентів з базовими для спеціалістів алгоритмами Краскала та Прима – визначення із заданого графа остовних дерев, Дейкстри – визначення із заданого графа найкоротших шляхів, теоретичними та експериментальними методами оцінки складності алгоритмів, навиками програмування простіших контейнерів даних – лінійного списку, стеку, черги, познайомитись з логікою та реалізацією основних методів сортування масивів даних та методами пошуку. Увага студентів приділяється до написання програм завдань лабораторного практикуму на базі використання покажчиків, ланцюгових списків як альтернативі масивів даних та інших структур даних. Основною вимогою тут є кодування програм на мові C++ у рамках сучасних середовищ, наприклад, Microsoft Visual С++, Embarcadero® C++Builder. В першому розділі методичних вказівок розібрано питання програмування ланцюгових списків. В другому, третьому та четвертому розділах розібрано, як можна використати отриманий програмний інструментарій для розв’язання задач реалізації алгоритмів Краскала, Прима і Дейкстри. Причому при викладанні цих матеріалів з початку докладно розглядаються компоненти програмного коду, а потім все більш фрагментарно, даючи студентам все більше простору для творчості. Подальші розділи потребують від студентів вже повністю самостійно розв'язувати задачі програмування індивідуальних завдань, що їм видаються. В кожному розділі розглядаються необхідні теоретичні положення, даються приклади розв’язання відповідних задач і рекомендації до програмування.
 • Документ
  Closed-form quaternion representations for rigid body rotation: application to error assessment in orientation algorithms of strapdown inertial navigation systems
  (2020) Plaksiy, Yu. A.; Breslavsky, D. V.; Homozkova, I. O.; Naumenko, K.
  Closed-form analytical representations of the rigid body orientation quaternion, angular velocity vector and the external moment vector satisfying kinematic equations and equations of motion are derived. In order to analyze errors of orientation algorithms for strapdown inertial navigation systems, reference models for specific rigid body rotation cases are formulated. Based on solutions, analytical expressions for ideal signals of angular velocity sensors in the form of quasi-coordinates are derived. For several sets of parameters, numerical implementations of the reference models are performed and trajectories in the configuration space of orientation parameters are presented. Numerical analysis of the drift error for the third-order orientation algorithm is performed. The results show that the value of the accumulated drift error using the derived two-frequency models exceeds the value of the accumulated drift error in the conventional case of a regular precession.
 • Документ
  Нові тестові рухи в задачі оцінювання точності алгоритмів визначення орієнтації в БІНС
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Плаксій, Юрій Андрійович; Гомозкова, Ірина Олександрівна
 • Документ
  Нові тестові обертальні рухи твердого тіла для опрацювання алгоритмів безплатформеної орієнтації
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018) Плаксій, Юрій Андрійович
 • Документ
  Чотирьохчастотна еталонна модель обертання твердого тіла для відпрацювання алгоритмів орієнтації
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Плаксій, Юрій Андрійович; Гомозкова, Ірина Олександрівна
 • Документ
  Визначення фактичного порядку точності алгоритмів орієнтації на основі застосування еталонних моделей
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019) Плаксій, Юрій Андрійович; Гомозкова, Ірина Олександрівна
 • Документ
  Трьохчастотна еталонна модель вібраційного руху твердого тіла для відпрацювання алгоритмів орієнтації
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2020) Гомозкова, Ірина Олександрівна; Плаксій, Юрій Андрійович
 • Документ
  Багатокритеріальна оцінка альтернатив при проєктуванні двохфакторної автентифікації суб'єктів-користувачів в системах захисту інформації
  (Полтавська політехніка ім. Юрія Кондратюка ФОП Петров В. В., 2021) Поворознюк, Анатолій Іванович; Поворознюк, Оксана Анатоліївна; Філатова, Ганна Євгенівна
  Робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної задачі підвищення рівня захищеності інформації шляхом проєктування двохфакторної автентифікації суб’єктів-користувачів в системах захисту інформації при багатокритеріальному порівнянні складових двохфакторної автентифікації. На основі аналізу методів автентифікації суб’єктів-користувачів, які використовуються при захисті інформації, була обґрунтована множина найбільш вживаних методів та сфери їх застосування. Мета дослідження – багатокритеріальна оцінка альтернативних методів автентифікації суб’єктів-користувачів при проєктуванні двохфакторної автентифікації в системах захисту інформації. Результати. В роботі проаналізовані методи автентифікації суб’єктів-користувачів, зокрема перспективні методи біометричної автентифікації з метою побудови двохфакторної автентифікації. Для багатокритеріального порівняння методів автентифікації обґрунтовано застосування методу аналізу ієрархій (МАІ), який реалізує ієрархічну структуру порівняння альтернатив. На кожному рівні МАІ будуються відповідні матриці парних порівнянь, елементами яких є експертні оцінки. Розроблена система локальних критеріїв порівняння альтернатив та відповідні матриці парних порівнянь а також матриця парних порівнянь локальних критеріїв та процедура обчислення глобального критерію.
 • Документ
  Експериментальне дослідження генераторного режиму роботи безщіткового двигуна постійного струму при підвищеній частоті обертання
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Кортунов, Вячеслав Іванович; Маслєнніков, Андрій Михайлович; Єгоров, Андрій Володимирович; Дунєв, Олексій Олександрович
  У статті розглядається конструкція безщіткового двигуна постійного струму, що серійно випускається, з прямим приводом в генераторному режимі роботи при частоті обертання вище номінальної. У проведених експериментах підвищення частоти обертання виконувалось за допомогою трифазного асинхронного двигуна номінальною потужністю 5,5 кВт та частотою обертання 2920 об/хв, яка надалі збільшувалася за рахунок пасового двоступінчастого редуктора зі зміною коефіцієнта редукції від 0,16-1,6. Однак, зі зростанням частоти обертання зростають і магнітні втрати, які в свою чергу, збільшують необхідне значення механічної потужності, що підводиться, і призводять до теплового навантаження безщіткової машини постійного струму. Збільшення частоти обертання генератора призводить до зростання ЕРС і при тому ж значенні струму статора призводить до зростання потужності, що віддається до навантаження. В ході експерименту напруга випрямлялась за допомогою трифазного діодного мосту і згладжувалась конденсатором, після чого підключався реостат навантаження. Подані розрахунки магнітних втрат потужності для різних марок електротехнічної сталі наочно показують нелінійну залежність між частотою магнітного поля та їх величиною. Експериментальні дослідження проводились при різних частотах обертання безщіткової машини постійного струму в широкому діапазоні від 140 об/хв до 5228 об/хв, при цьому були отримані значення вихідної потужності в залежності від частоти обертання. Встановлено, що під час роботи машини у генераторному режимі необхідно враховувати особливість експлуатації генераторів у вітроелектроустановках, автономних джерелах живлення чи гібридних силових установках. В одному випадку, варто обмежувати частоту обертання від привідного механізму, а в іншому, режим роботи при підвищеній частоті обертання може бути необхідний для часткового форсування і віддачі більшої потужності при короткочасному використанні.
 • Документ
  Метод та програмний засіб для скінченноелементного розв'язання двовимірних задач повзучості при великих деформаціях
  (Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2021) Бреславський, Дмитро Васильович; Татарінова, Оксана Андріївна
  У статті наведено постановку двовимірної задачі теорії повзучості для випадку скінченних деформацій, надано опис основ методу розрахунку. Описано теоретичні основи методу розв’язання задачі. Метод побудовано з використанням узагальненого підходу Лагранжа-Ейлера (ALE), в якому крайова задача у поточній конфігурації тіла розв’язується за допомогою МСЕ. До моделювання залучено трикутний елемент. На кожному етапі розрахунку повзучості у поточній конфігурації початкова задача розв’язується чисельно з використанням різницевого методу. Препроцесорна підготовка даних проводиться у програмі RD, в якій двовимірна модель оточується сіткою спеціальних елементів, чим реалізується ALE алгоритм пересування матеріальних елементів за моделлю. Наведено приклади роботи препроцесору та перебудови скінченноелементної сітки при досягненні скінченних деформацій. Розрахунки повзучості виконуються у розробленій програмі, яку побудовано на базі використання програмного комплексу FEM Creep у випадку скінченних деформацій. При моделюванні використовується сітка з однаковим розміром елементів, що дозволяє застосовувати ефективний алгоритм переходу між поточними конфігураціями. Чисельні результати з повзучості зразків з алюмінієвих сплавів порівнюються з експериментальними та розрахунковими, отриманими інтегруванням рівнянь стану. Зроблено висновок щодо того, що при моделюванні матеріалу з в’язким типом руйнування запропонований метод та розроблене програмне забезпечення дозволяють отримати близькі к експериментальним результати тільки з застосуванням рівняння для швидкості деформацій повзучості. Моделювання повзучості матеріалу зі змішаним в’язко-крихким типом руйнування потребує додаткового використання кінетичного рівняння для параметру пошкоджуваності.
 • Документ
  Розробка та оптимізація алгоритму нечіткого керування переорієнтацією космічного апарату
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Успенський, Валерій Борисович; Зязін, М. А.
 • Документ
  Корекція алгоритму орієнтації керованого об'єкту, що швидко обертається
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Некрасова, Марія Володимирівна
 • Документ
  Програмнi засоби для розпізнавання математичних формул
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Овсяніков, В. В.; Татарінова, Оксана Андріївна
 • Документ
  Визначення фактичної точності модифікації алгоритма Міллера на чотирьохчастотній еталонній моделі
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Плаксій, Юрій Андрійович; Гомозкова, Ірина Олександрівна
 • Документ
  Програма для пошуку співавторів і формування наукових груп на основі бази даних користувачів
  (ТОВ "Планета-Прінт", 2021) Догадайло, Олександр Сергійович ; Мєтєльов, Володимир Олександрович