Особливості обліку дебіторської заборгованості на підприємстві

Ескіз недоступний

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ФОП Томенко Ю. І.

Анотація

Опис

Ключові слова

заборгованість, дебіт, дебітори, грошові кошти, arrears, debit, debtors, cash

Бібліографічний опис

Заборська К. О. Особливості обліку дебіторської заборгованості на підприємстві / К. О. Заборська, О. Г. Радєва // Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2019" : тр. 15-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 грудня 2019 р. / ред. Є. М. Строков ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" [та ін.]. – Харків : Томенко Ю. І., 2019. – С. 71-73.