Аналіз нормативної бази по проектуваннюі побудові системи "SMART GRID" яка базується на цифрових підстанціях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Поява нових міжнародних стандартів і розвиток сучасних інформаційних технологій відкриває можливості інноваційних підходів що до проектування цифрових підстанцій, яка є основним сегментом в системі "SMART GRID". Впровадження системи "SMART GRID", яка базується на цифрових підстанціях, дозволяє використовувати новітні інформаційні технології при проектуванні і експлуатації енергетичних систем.
The analysis of new international standards for the construction and design of digital substations, which is the main segment in the "SMART GRID" in given. The system is based on digital information processing, which allows the use of advanced information technologies in the design and operation of energy systems. Common information model is used in electrical equipment, which is built on a unified methodology that allows its use from the substation to the control center of the power system.

Опис

Ключові слова

електроенергія, диспетчеризація, інформація, ЦПС, electricity, dispatching, information

Бібліографічний опис

Аналіз нормативної бази по проектуваннюі побудові системи "SMART GRID" яка базується на цифрових підстанціях / О. Г. Гриб [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2015. – № 19 (1128). – С. 74-78.